Composició de la Junta Directiva

President

Actual

Cristian Romero do Espíritu Santo

Elegit per l’Assemblea General el 7 de febrer de 2018.

Candidatures

----

----

Vicepresident

Provisional

Pedro Nicomedes Carmona

Elegit per l’Assemblea Fundacional el 27 de gener de 2017. Actualment amb caràcter provisional

Candidatures

----

Presentació de candidatures des de l’11 d’abril de 2017 fins set dies abans de l’elecció per part de l’Assemblea Veïnal.
Aquesta assemblea es reunirá al març de 2018

Secretari

Actual

David Vives Domínguez

Elegit per l’Assemblea General el 7 de febrer de 2018.

Candidatures

----

----

Tresorera

Actual

Imma Aguilera Ruiz

Elegida per l’Assemblea General el 7 de febrer de 2018.

Candidatures

----

----

Vocal

Actual

Francisco Morales Ayllón

Elegit per l’Assemblea General el 7 de febrer de 2018.

Candidatures

----

----

Vocal

Actual

Tània Caubera Zafra

Elegida per l’Assemblea General el 7 de febrer de 2018.

Candidatures

----

----

Vocal

Actual

Fofo Espínola del Amo

Elegit per l’Assemblea General el 7 de febrer de 2018.

Candidatures

----

----

Vocal

Actual

Assumpta Jané Renau

Elegida per l’Assemblea General el 7 de febrer de 2018.

Candidatures

----

----

Vocal

Actual

Mireia Estrada García

Elegida per l’Assemblea General el 7 de febrer de 2018.

Candidatures

----

----

Vocal veïnal

Vacant

----

----

Candidatures

----

Presentació de candidatures des de l’11 d’abril de 2017 fins set dies abans de l’elecció per part de l’Assemblea Veïnal.
Aquesta assemblea es reunirà el març de 2018.

En compliment d’allò disposat a la tercera secció del capítol d’elecció i recusació del reglament de règim intern de la UVCLCa